Söndreklack

Direkt väster om Degeberga ligger ett vackert beteslandskap kring höjdsträckningen Söndre klack. I branterna finns sandstäppsflora med många sällsynta arter. Höjden erbjuder också storslagen utsikt över Linderödsåsens östra sluttning. Parkeringsmöjligheter i Degeberga där det också finns bussförbindelser. Områdesbeskrivning Söndreklack är en stor och starkt kuperad, blockrik betesmark omedelbart väster om Degeberga i gränsen mellan kalkberggrunden [...]