Degeberga kyrka byggdes i slutet av 1100-taletmed långhus, kor och absid. Torn och valvtillkom i början av 1400-talet.Tornet har bevarats men förövrigt finns det inte mycket kvar av medeltidskyrkan, efter 1860-talets ombyggnad. Absid och valv revs ner och en 18 meter lång och 16 meter bred tillbyggnad gjordes åt söder.
Speciellt utmärkande för Degeberga kyrka är den gamla predikstolen, som skänktes till kyrkan redan 1592. Detta som tack för att Henrik Brahe på Vittskövle hade tillfrisknat efter en svårsjukdom, genom att be den Heliga Trefaldighet om hjälp. Hans änka skänkte predikstolen som ett tack för detta tillfrisknande med inskriptionen ” Hielp vos du Helige Trefaldighet. Mitt hopp hos Gud Allen”. Vid restaureringen på 1920-talet pryddes kyrkan med ett nytt altarskåp med fem skulpturer föreställande en Kristus-gestalt omgiven av de fyra evangelisterna.
Ett verk av Ivar Johnsson, bördig från grann-församlingen Vittskövle

 

[separator top=”40″ style=”none”]
[one_fourth last=”no”][person name=”Ulf Kleander” picture=”” pic_link=”” title=”Kyrkoherde” email=”ulf.kleander@svenskakyrkan.se” facebook=”” twitter=”” linkedin=”” dribbble=”” linktarget=”_self”]
044-35 54 52 (Exp)
044-35 09 77 (Bost)
0702-75 56 41 (Mobil)[/person][/one_fourth]
[one_fourth last=”no”][person name=”Birgitta Ponnert Sjöstrand” picture=”” pic_link=”” title=”Komminister” email=”birgitta.ponnert-sjostrand@svenskakyrkan.se” facebook=”” twitter=”” linkedin=”” dribbble=”” linktarget=”_self”]
044-35 54 54 (Exp)
044-35 10 47 (Bost)
0760-02 50 78 (Mobil)[/person][/one_fourth]
[one_fourth last=”no”][person name=”Jan Bondesson” picture=”” pic_link=”” title=”Kantor” email=”jan.bondesson@svenskakyrkan.se” facebook=”” twitter=”” linkedin=”” dribbble=”” linktarget=”_self”]
044-35 54 54 (Exp)
0760-06 51 06 (Mobil)[/person][/one_fourth]
[one_fourth last=”yes”][person name=”Diana Winqvist” picture=”” pic_link=”” title=”Församlingspedagog” email=”diana.winqvist@svenskakyrkan.se” facebook=”” twitter=”” linkedin=”” dribbble=”” linktarget=”_self”]
044-35 54 54 (Exp)
0761-92 56 26 (Mobil)[/person][/one_fourth]