Välkomna till det lokala Röda korset i Degeberga

Ett helt år har förflutit sedan Degeberga, Rinkaby, Färlöv och Kristianstadskretsarna slog sig samman och bildade en kommunkrets. Norra Åsum har tillkommit sedan dess och Vä-Skepparslöv är på väg in i samarbetet och gemenskapen.

Den nya styrelsen består av representanter från de ”gamla kretsarna”. Samtliga lokala verksamheter fortsätter som innan vi gick samman. Vi gläds över samarbetet, speciellt inom den sociala biten. Besöksverksamheten ökar både på landsbygden och i innerstaden och nya viktiga verksamheter såsom läxhjälp på biblioteket, cykelskola för invandrarkvinnor och hjälp till återförening för invandrare planeras att starta upp i Kristianstad innan sommaren.

Kupan i Kristianstad är navet i vår verksamhet. Både gåvor och försäljning ökar hela tiden. 2013 kunde vi skicka iväg över 1 miljon kronor till behövande ute i världen.

Vi är ett troget gäng hör i Degeberga som ansvarar för att det lokala Rödakorsarbetet fortsätter och även utvecklas. Vårt mål kvarstår ”Vi ska bryta isolering och vara ett stöd för äldre”.

Vårens evenemang för allmänheten startar i mars med ”Körslaget i Röda korsets anda” i Degeberga kyrka med lokala körer och tal av Martin Cruce, fd kyrkoherde i Degeberga.

I april kommer Fröjds modehus och visar våren kläder. Baktombolan i maj och marknaden i juli får vi inte glömma.

I september bjuder vi in allmänheten till en lördagsfrukost och vi är extra glada att

Fredrik Ekdala, komiker och numera en lärare i livets motgångar, kommer att medverka.

Utöver detta är insamlingsarbetet viktigt, både planerade och akuta och Degebergaborna är alltid generösa givare.

Vi söker hela tiden friviliga till våra olika projekt. Kanske kan du hjälpa oss att baka, sälja lotter i tombolan eller bli en välkomnad besökare för någon äldre?

Hör av dig till någon av os så berättar vi mer.

Eva Möttus                         Tel: 35 31 09                       eva.mottus@gmail.com

Birgitta Nilsson                   Tel: 35 04 53                       birgitta.signe@telia.com

Cajsa Hjerpe                       Tel: 23 80 13                       hjerpe1@algonet.se

Eva Dehlin                          Tel: 35 01 83                       dehlin.goran@gmail.com

 

Varmt Välkomna!

 

Kalender:

 

25 mars         ”Körslaget i Röda korsets anda” I Degeberga kyrka, kl 18.30
Lokala körer medverkar och högtidstal hålls av Martin Cruce, tidigare kyrkoherde i Degeberga.

 

29 april         Modevisning, Fröjds modehus visar vårens dam och-barnkläder i Degeberga                       församlingshem, kl 18.30. Kaffeservering och lotterier.

 

11-12 juli       Degeberga marknad

 

19 sept          Lördagsfrukost i församlingshemmet kl 9.30. Gästföreläsare av Fredrik Ekdala

”När livet inte blir som man tänkt sig”.

 

december     Jultombola i Tingshuset