Anita Nilsson ordförande

Martin Hallingström Kassör

Maria Grahn sekreterare

Sven Persson

Margareta Nilsson

Bengt Olof Bergman

Gunnar Göthner

Fredrik Johansson

Freke Räihä

Malin Skoglund

Sven-Anders Johnsson

Magnus Persson revisor

Sven-Åke Ekblad revisor

kontakt : byalaget@degeberga.nu