Den 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation ) gälla inom EU. Syftet med dataskyddsförordningen är modernisering, harmonisering, stärkta rättigheter för den enskilde och klargörande av ansvar med andra ord: ordning och reda. Vad innebär den för dig som är medlem i Degeberga Byalag?

Degeberga byalag är en ideel förening, politiskt obunden, vars syfte enl stadgarna ska verka för en positiv utveckling av Degeberga med människan och naturen i centrum samt tillvarata invånares och föreningars lokala intresse. 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Dina medlemsuppgifter (namn, adress) används till att administrera ditt medlemskap, ge löpande information, när vi har aktiviteter. När vi använder dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra ändamål för Degeberga byalag.

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till Datainspektionen.

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem och ett år efter att ditt medlemskap upphört eller i enlighet med andra tillämpliga lagar. När du betalar in ditt medlemskap för 2019 ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter. Du som medlem har rättighet att begära ut alla uppgifter som Degeberga byalag har registrerat om dig.

Det innebär också att du som medlem måste godkänna om vi ska publicera något foto där det är tydligt vem som är med på fotot, eller namnge dig i vårt byablad, samma gäller om någon annan publicerar något om dig på facebook på Degeberga byalags sida.

Vänligen Degeberga Byalags styrelse