loggaghh.gif

Gärds Härads Hembygdsförening grundades 1935.
Nuvarande ordf. Carl-Eric Järlesäter
samt 15 styrelsemedlemmar, representerar de 18 församlingarna inom häradet.
Föreningen ger ut en årsbok och fyra nummer av medlemstidningen Gärdsingen.

Klicka här för att komma till vår egen hemsida