Värnar om närproducerat

Som styrelseledamot i föreningen för småskaliga slakterier värnar vi om närproducerat kvalitetskött, och kämpar med kniven på strupen, för överlevnad och för korta transporter som skonar miljön. Vi kontrolleras intensivt av livsmedelsverket, som efter alla konstens regler försöker hitta fel av olika slag. Salmonella, BVD, EHEC, restsubstanser mm.mm. Mycket pappersarbete med dokumentationer,provtagningar. Mm.mm. Eftersom vi [...]