Hembygdspark

Här i Mörkavadsåns dalgång har Hembygdsföreningen skapat en underbar park med ett 10-tal äldre byggnader och fyllt dem med intressanta föremål. Här finns bl.a kvarn, smedja, vagnmakeri och en stor prästgård från 1700-talet. I andra byggnader hittar du museer för lantbruks-redskap, hästdragna vagnar, en lanthandel samt en skolsal från tidigt 1900-tal. Ivar Johnsson museet i [...]